Všeobecné informácie k použitiu aplikácie TrustOne v súvislosti s testovaním

Pre používanie aplikácie nie je bezpodmienečne potrebné vlastniť smartfón.
Po registrácii na portáli dostanete registračný e-mail, ktorý okrem prvotného mena a hesla pre aplikáciu obsahuje aj Váš prvý QR kód, ktorým sa viete preukázať na odbernom mieste, alebo pri kontrole. Stačí si teda vytlačiť tento registračný e-mail alebo len QR z prílohy. Pohodlnejšie je ale samozrejme používať aplikáciu TrustOne – mobil predsa má každý so sebou. Papier zabudneme doma skôr, ako náš mobil.

Ak nevlastní osoba, ktorá sa chce dať otestovať smartfón, môže prísť buď s QR kódom vytlačeným na papieri, alebo využiť smartfón príbuzného, ktorý môže pridať do svojho účtu túto osobu a zaregistrovať ju ako ďalšiu identitu v aplikácii (napríklad svoje dieťa, alebo starých rodičov).

Použitie aplikácie je a bude vždy dobrovoľné. Ak občan nechce používať aplikáciu, dostane do ruky papierový certifikát. Keď sa testovaná osoba dostaví na odberné miesto (ktoré používa TrustOne) administratívny pracovník odberného miesta prečíta kvôli zrýchleniu administrácie údaje osoby z občianskeho preukazu do systému pre účely spracovania zdravotníckych informácií. V tomto prípade osoba nemusí využiť aplikáciu TrustOne, musí si ale počkať na výsledok na mieste a dostane do ruky papierový certifikát.

Ak sa dostaví osoba na testovanie, ktorá nemá nainštalovanú aplikáciu TrustOne a chcela by ju využívať, tak po prečítaní údajov z občianskeho preukazu a doplnení ďalších potrebných informácií požiada administratívny pracovník o uvedenie emailovej adresy osoby. Na uvedený mail je následne okamžite zaslaná správa zo systému TrustOne s prvotnými prihlasovacími údajmi do mobilnej aplikácie a s prvým QR kódom.

Následne si môže osoba na základe tejto správy na svojom smartfóne nainštalovať aplikáciu a aktivovať účet. Nie je nutná opätovná registrácia ani v mobilnej aplikácii, ani na portáli. Po prihlásení do aplikácie so zaslanými údajmi tak uvidí svoj výsledok testu aj elektronický certifikát.

Všeobecné informácie k použitiu aplikácie TrustOne v súvislosti s testovaním

Pre používanie aplikácie nie je bezpodmienečne potrebné vlastniť smartfón.
Po registrácii na portáli dostanete registračný e-mail, ktorý okrem prvotného mena a hesla pre aplikáciu obsahuje aj Váš prvý QR kód, ktorým sa viete preukázať na odbernom mieste, alebo pri kontrole. Stačí si teda vytlačiť tento registračný e-mail alebo len QR z prílohy. Pohodlnejšie je ale samozrejme používať aplikáciu TrustOne – mobil predsa má každý so sebou. Papier zabudneme doma skôr, ako náš mobil.

Ak nevlastní osoba, ktorá sa chce dať otestovať smartfón, môže prísť buď s QR kódom vytlačeným na papieri, alebo využiť smartfón príbuzného, ktorý môže pridať do svojho účtu túto osobu a zaregistrovať ju ako ďalšiu identitu v aplikácii (napríklad svoje dieťa, alebo starých rodičov).

Použitie aplikácie je a bude vždy dobrovoľné. Ak občan nechce používať aplikáciu, dostane do ruky papierový certifikát. Keď sa testovaná osoba dostaví na odberné miesto (ktoré používa TrustOne) administratívny pracovník odberného miesta prečíta kvôli zrýchleniu administrácie údaje osoby z občianskeho preukazu do systému pre účely spracovania zdravotníckych informácií. V tomto prípade osoba nemusí využiť aplikáciu TrustOne, musí si ale počkať na výsledok na mieste a dostane do ruky papierový certifikát.

Ak sa dostaví osoba na testovanie, ktorá nemá nainštalovanú aplikáciu TrustOne a chcela by ju využívať, tak po prečítaní údajov z občianskeho preukazu a doplnení ďalších potrebných informácií požiada administratívny pracovník o uvedenie emailovej adresy osoby. Na uvedený mail je následne okamžite zaslaná správa zo systému TrustOne s prvotnými prihlasovacími údajmi do mobilnej aplikácie a s prvým QR kódom.

Následne si môže osoba na základe tejto správy na svojom smartfóne nainštalovať aplikáciu a aktivovať účet. Nie je nutná opätovná registrácia ani v mobilnej aplikácii, ani na portáli. Po prihlásení do aplikácie so zaslanými údajmi tak uvidí svoj výsledok testu aj elektronický certifikát.

Otázky a odpovede

 • Organizátor testovania (mesto, zamestnávateľ...) využíva systém TrustOne na evidenciu výsledkov testovania s cieľom bezpečného a rýchleho zberu nevyhnutných zdravotníckych informácií a poskytuje ich štátu na spracovanie ako nástroj pre zvládanie epidemickej situácie. Elektronickým spracovaním sa zrýchľuje administrácia a občanom sa skracuje čas státia v rade a zbavuje ich potreby čakania na výsledok v odbernom mieste. Toto zároveň prispieva k väčšiemu pocitu bezpečia, nakoľko sa priamy kontakt s inými osobami pri čakaní v rade a čas strávený na odbernom mieste skracuje na minimum.
 • Pre občana mobilná aplikácia TrustOne poskytuje praktickú pomôcku na urýchlenie testovania, uchovávania výsledkov v bezpečnej podobe, na kontrolu a následný voľný pohyb na verejnosti či v zamestnaní.

  • Občan si môže aplikáciu TrustOne App stiahnuť z Google Play (Android) alebo App store (iPhone) do svojho mobilného telefónu a postupovať ďalej procesom registrácie podľa zobrazených inštrukcií až po prihlásenie pomocou zaslaných prvotných prihlasovacích údajov a vstupu do aplikácie.
  • Druhá možnosť je registrovať sa cez webový portál: trustoneapp.com/registration/slovakia, pričom po vyplnení a odoslaní údajov dostane občan prihlasovacie údaje aj prvotný QR kód do zadaného e-mailu.
   Takto je možná registrácia napr. aj počas státia v rade na odbernom mieste, pričom stačí, aby občan na odbernom mieste ukázal QR kód z tohto e-mailu a nemusí míňať svoje dáta na inštaláciu aplikácie, čo si môže urobiť aj neskôr z pohodlia domova.
  • Tretia možnosť registrácie pre použitie aplikácie je pri samotnom testovaní, kedy pracovník registrácie najprv prečíta údaje z občianskeho preukazu občana, ďalej vyplní adresu a telefónne číslo. Pracovník odberného miesta sa následne opýta občana, či si praje využívať aplikáciu s doručením certifikátu do mobilu a/alebo chce papierový certifikát. Ak si občan želá elektronickú formu zaslania certifikátu, môže nadiktovať svoju e-mailovú adresu, na ktorú okamžite systém TrustOne zašle prvotné prihlasovacie údaje do aplikácie.

  Občan teda má možnosť, nie povinnosť registrovať sa pre aplikáciu TrustOne. Ak má občan záujem o aplikáciu, prebehne registrácia nového konta jednou z troch vyššie vymenovaných možností a do emailu mu v tej chvíli prídu prvotné prihlasovacie údaje a QR kód, ktorými sa už iba prihlási do aplikácie TrustOne.
  Ak niekto nahlási svoj email na odbernom mieste a zároveň sa zaregistruje ešte inou cestou (cez aplikáciu alebo na portály), založí si tým ďalšiu digitálnu identitu. Ak sa do aplikácie občan prihlási inou identitou, ako tou, ktorou sa preukázal na odbernom mieste, logicky nemôže nájsť výsledok svojho testu v inej identite ako tej, ku ktorej bol certifikát priradený v momente vykonania testu.

Áno, vyhláška Ministerstva vnútra hovorí, že kompetentné osoby / autority vykonávajúce kontrolu akceptujú výsledok, ak ukážete:

  • QR kód priamo v aplikácii (na obrazovke mobilu) a platnosť testu skontrolujú cez aplikáciu TrustOne
  • certifikát zobrazený priamo v aplikácii (na obrazovke mobilu),
  • alebo certifikát odošlete z aplikácie na vlastný e-mail, následne ho vytlačíte a preukážete sa jeho tlačenou verziou.

 • Áno. Dostavte sa na svoju MOM a preukážte sa svojim QR kódom a pýtajte si vystaviť dodatočne papierový certifikát
 • alebo certifikát odošlete z aplikácie na vlastný e-mail, následne ho vytlačíte a preukážete sa jeho tlačenou verziou.

 • Občan sa môže zaregistrovať doma cez webový portál:  trustoneapp.com/registration/slovakia, pričom po vyplnení a odoslaní údajov dostane občan prihlasovacie údaje aj prvotný QR kód do zadaného e-mailu.  Tento QR kód si môže občan doma vytlačiť a preukázať sa ním na odbernom mieste. V takomto prípade vôbec nepotrebuje smartfón. Výsledok dostane do e-mailu alebo do aplikácie, z ktorej si môže certifikát preposlať na ľubovoľný e-mail a odtiaľ si môže certifikát vytlačiť doma.
 • Občan má ďalej možnosť využiť smartfón príbuzného - napr. rodič si do aplikácie môže pridať identity svojich detí, alebo aj svojich rodičov. Takto sa pri registrácii na odbernom mieste preukáže vždy tou identitou, ktorú pracovník práve registruje pre testovanie.
 • Ak sa jedná o testovanie organizované zamestnávateľom, pokiaľ má tento zamestnávateľ dohodnutú spoluprácu s TrustOne, môže zamestnávateľ po súhlase zamestnanca dostať výsledky testov priamo do špeciálneho firemného webového administratívneho rozhrania systému TrustOne a zamestnanec sa potom výsledkom testu môže preukazovať buď cez mobilný telefón, alebo cez svoju zamestnaneckú kartičku bez potreby použitia mobilného telefónu.

 • Organizátor testovania (mesto, zamestnávateľ...) využíva systém TrustOne na evidenciu výsledkov testovania s cieľom bezpečného a rýchleho zberu nevyhnutných zdravotníckych informácií a poskytuje ich štátu na spracovanie ako nástroj pre zvládanie epidemickej situácie. Elektronickým spracovaním sa zrýchľuje administrácia a občanom sa skracuje čas státia v rade a zbavuje ich potreby čakania na výsledok v odbernom mieste. Toto zároveň prispieva k väčšiemu pocitu bezpečia, nakoľko sa priamy kontakt s inými osobami pri čakaní v rade a čas strávený na odbernom mieste skracuje na minimum.
 • Pre občana mobilná aplikácia TrustOne poskytuje praktickú pomôcku na urýchlenie testovania, uchovávania výsledkov v bezpečnej podobe, na kontrolu a následný voľný pohyb na verejnosti či v zamestnaní.

  • Občan si môže aplikáciu TrustOne App stiahnuť z Google Play (Android) alebo App store (iPhone) do svojho mobilného telefónu a postupovať ďalej procesom registrácie podľa zobrazených inštrukcií až po prihlásenie pomocou zaslaných prvotných prihlasovacích údajov a vstupu do aplikácie.
  • Druhá možnosť je registrovať sa cez webový portál: trustoneapp.com/registration/slovakia, pričom po vyplnení a odoslaní údajov dostane občan prihlasovacie údaje aj prvotný QR kód do zadaného e-mailu.
   Takto je možná registrácia napr. aj počas státia v rade na odbernom mieste, pričom stačí, aby občan na odbernom mieste ukázal QR kód z tohto e-mailu a nemusí míňať svoje dáta na inštaláciu aplikácie, čo si môže urobiť aj neskôr z pohodlia domova.
  • Tretia možnosť registrácie pre použitie aplikácie je pri samotnom testovaní, kedy pracovník registrácie najprv prečíta údaje z občianskeho preukazu občana, ďalej vyplní adresu a telefónne číslo. Pracovník odberného miesta sa následne opýta občana, či si praje využívať aplikáciu s doručením certifikátu do mobilu a/alebo chce papierový certifikát. Ak si občan želá elektronickú formu zaslania certifikátu, môže nadiktovať svoju e-mailovú adresu, na ktorú okamžite systém TrustOne zašle prvotné prihlasovacie údaje do aplikácie.

  Občan teda má možnosť, nie povinnosť registrovať sa pre aplikáciu TrustOne. Ak má občan záujem o aplikáciu, prebehne registrácia nového konta jednou z troch vyššie vymenovaných možností a do emailu mu v tej chvíli prídu prvotné prihlasovacie údaje a QR kód, ktorými sa už iba prihlási do aplikácie TrustOne.
  Ak niekto nahlási svoj email na odbernom mieste a zároveň sa zaregistruje ešte inou cestou (cez aplikáciu alebo na portály), založí si tým ďalšiu digitálnu identitu. Ak sa do aplikácie občan prihlási inou identitou, ako tou, ktorou sa preukázal na odbernom mieste, logicky nemôže nájsť výsledok svojho testu v inej identite ako tej, ku ktorej bol certifikát priradený v momente vykonania testu.

Áno, vyhláška Ministerstva vnútra hovorí, že kompetentné osoby / autority vykonávajúce kontrolu akceptujú výsledok, ak ukážete:

  • QR kód priamo v aplikácii (na obrazovke mobilu) a platnosť testu skontrolujú cez aplikáciu TrustOne
  • certifikát zobrazený priamo v aplikácii (na obrazovke mobilu),
  • alebo certifikát odošlete z aplikácie na vlastný e-mail, následne ho vytlačíte a preukážete sa jeho tlačenou verziou.

 • Áno. Dostavte sa na svoju MOM a preukážte sa svojim QR kódom a pýtajte si vystaviť dodatočne papierový certifikát
 • alebo certifikát odošlete z aplikácie na vlastný e-mail, následne ho vytlačíte a preukážete sa jeho tlačenou verziou.

 • Občan sa môže zaregistrovať doma cez webový portál:  trustoneapp.com/registration/slovakia, pričom po vyplnení a odoslaní údajov dostane občan prihlasovacie údaje aj prvotný QR kód do zadaného e-mailu.  Tento QR kód si môže občan doma vytlačiť a preukázať sa ním na odbernom mieste. V takomto prípade vôbec nepotrebuje smartfón. Výsledok dostane do e-mailu alebo do aplikácie, z ktorej si môže certifikát preposlať na ľubovoľný e-mail a odtiaľ si môže certifikát vytlačiť doma.
 • Občan má ďalej možnosť využiť smartfón príbuzného - napr. rodič si do aplikácie môže pridať identity svojich detí, alebo aj svojich rodičov. Takto sa pri registrácii na odbernom mieste preukáže vždy tou identitou, ktorú pracovník práve registruje pre testovanie.
 • Ak sa jedná o testovanie organizované zamestnávateľom, pokiaľ má tento zamestnávateľ dohodnutú spoluprácu s TrustOne, môže zamestnávateľ po súhlase zamestnanca dostať výsledky testov priamo do špeciálneho firemného webového administratívneho rozhrania systému TrustOne a zamestnanec sa potom výsledkom testu môže preukazovať buď cez mobilný telefón, alebo cez svoju zamestnaneckú kartičku bez potreby použitia mobilného telefónu.

Bezpečnosť dát

Na ukladanie výsledkov testov je používaná okrem iných šifrovacích postupov aj technológia Blockchain.
Blockchain je
-  distribuovaná,
-  nemodifikovateľná,
-  dôveryhodná,
-  škálovateľná,
-  bezpečná
záznamová technológia pre akékoľvek dáta, kde už samotná architektúra systému a spôsob zápisu dát garantuje ich nemodifikovateľnosť žiadnym subjektom.

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo cestovného pasu / občianskeho preukazu / rezidenčnej karty
 • Rodné číslo
 • Pohlavie
 • Adresa
 • Osobné údaje a výsledky testov sú v systéme evidované oddelene a sú uložené šifrovanej forme. Mobilná aplikácia je pred nechceným spustením chránená priamo zabezpečením nastaveným v mobilnom telefóne (napr. odtlačkom prsta, heslom, vzorom). Ak užívateľ nemá mobil chráneným žiadnym vyššie uvedeným spôsobom, aplikácia TrustOne od užívateľa vyžaduje zadanie PIN kódu pre samotnú aplikáciu, aby sme Vaše údaje lepšie chránili. Až po odomknutí mobilu buď cez ochranu nastavenú v mobile, alebo v prípade chýbajúceho zabezpečenia zo strany používateľa cez PIN kód do aplikácie TrustOne sa zobrazí obrazovka pre prihlásenie s možnosťou zadať prihlasovacie údaje (meno a heslo) používateľa.

 • Áno.
  Pri návrhu systému TrustOne sa prísne dbalo nie len na pravidlá stanovené v GDPR pre Európu, ale keďže sa aplikácia TrustOne používa celosvetovo, spĺňa najprísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov platné aj v ostatných štátoch sveta.
 • Dáta z testovania sa odovzdávajú prísne len oprávneným osobám – v prípade plošného testovania je to realizátor testovania (akreditovaný prevádzkovateľ MOM, alebo obec, mesto, nemocnica) a príslušným štátnym autoritám, ktoré spravujú všetky epidemické dáta SR.
 • Okrem týchto subjektov sa užívateľ rozhoduje sám, komu svoje výsledky testov ukáže (napr. zamestnávateľovi)

Aplikácia TrustOne, jej využívanie a spôsob nakladania s dátami je plne v súlade s pravidlami GDPR.
Spôsob ukladania a spravovania dát v systéme TrustOne boli viackrát preverované príslušnými orgánmi kybernetickej bezpečnosti v mnohých štátoch, kde systém TrustOne používajú.

Na ukladanie výsledkov testov je používaná okrem iných šifrovacích postupov aj technológia Blockchain.
Blockchain je
-  distribuovaná,
-  nemodifikovateľná,
-  dôveryhodná,
-  škálovateľná,
-  bezpečná
záznamová technológia pre akékoľvek dáta, kde už samotná architektúra systému a spôsob zápisu dát garantuje ich nemodifikovateľnosť žiadnym subjektom.

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo cestovného pasu / občianskeho preukazu / rezidenčnej karty
 • Rodné číslo
 • Pohlavie
 • Adresa
 • Osobné údaje a výsledky testov sú v systéme evidované oddelene a sú uložené šifrovanej forme. Mobilná aplikácia je pred nechceným spustením chránená priamo zabezpečením nastaveným v mobilnom telefóne (napr. odtlačkom prsta, heslom, vzorom). Ak užívateľ nemá mobil chráneným žiadnym vyššie uvedeným spôsobom, aplikácia TrustOne od užívateľa vyžaduje zadanie PIN kódu pre samotnú aplikáciu, aby sme Vaše údaje lepšie chránili. Až po odomknutí mobilu buď cez ochranu nastavenú v mobile, alebo v prípade chýbajúceho zabezpečenia zo strany používateľa cez PIN kód do aplikácie TrustOne sa zobrazí obrazovka pre prihlásenie s možnosťou zadať prihlasovacie údaje (meno a heslo) používateľa.

 • Áno.
  Pri návrhu systému TrustOne sa prísne dbalo nie len na pravidlá stanovené v GDPR pre Európu, ale keďže sa aplikácia TrustOne používa celosvetovo, spĺňa najprísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov platné aj v ostatných štátoch sveta.
 • Dáta z testovania sa odovzdávajú prísne len oprávneným osobám – v prípade plošného testovania je to realizátor testovania (akreditovaný prevádzkovateľ MOM, alebo obec, mesto, nemocnica) a príslušným štátnym autoritám, ktoré spravujú všetky epidemické dáta SR.
 • Okrem týchto subjektov sa užívateľ rozhoduje sám, komu svoje výsledky testov ukáže (napr. zamestnávateľovi)

Aplikácia TrustOne, jej využívanie a spôsob nakladania s dátami je plne v súlade s pravidlami GDPR.
Spôsob ukladania a spravovania dát v systéme TrustOne boli viackrát preverované príslušnými orgánmi kybernetickej bezpečnosti v mnohých štátoch, kde systém TrustOne používajú.

Registrácia do aplikácie TrustOne

 • Mobilná aplikácia umožňuje užívateľovi pridať ďalšie identity, napríklad deti, alebo starých rodičov (ak nemajú mobilné telefóny).
 • Viacero účtov v aplikácii na jednom mobilnom telefóne vytvoríte tým, že každý nový účet vytvoríte ako novú „registráciu“ daného konkrétneho užívateľa. Prihlásením inými, ako zapamätanými údajmi do aplikácie sa ponúkne možnosť vytvorenia tzv. elektronickej peňaženky identít a pri spustení sa aplikácia spýta, pod ktorou identitou sa želáte prihlásiť.

Najprv si skontrolujte, či ste vypísali všetky povinné údaje. Nevypísané povinné údaje sa vysvietia v registračnom formulári na červeno.

Namiesto vyplnenia políčka Občiansky preukaz zapnite voľbu: „Občan SK, ktorý nemá občiansky preukaz“

V políčku Občiansky preukaz je potrebné zadať číslo pasu alebo rezidenčnej karty.

Namiesto vyplnenia políčka Rodné číslo zapnite voľbu: „Zahraničný občan“. V políčku pre rodné číslo, systém automaticky vyplní číslo odvodené z dátumu narodenia, v tvare „RRRRMMDD“ (R: Rok, M: Mesiac, D: Deň).

 • Pri registrácii cez aplikáciu, alebo portál je pri položke rodné číslo napísané, že ho treba zadávať bez lomítka. To znamená, že treba zadať šesticu čísel odvodených z dátumu narodenia a hneď za ňou napísať troj-alebo štvorčíslie, ktoré máte za lomítkom v rodnom čísle.
  Pri prvom prihlásení si aplikácia pýta zadať rodné číslo, ktoré opätovne treba zadať bez lomítka, ako ste ho zadali pri registrácii. Zahraničný občan v tomto kroku zadáva šesťčíslie odvodené z jeho dátumu narodenia vo formáte RRRRMMDD.
  Ak vám aplikácie píše, že ste zadali nesprávne rodné číslo, zrejme teda došlo k tomu, že ste sa pokúsili zadať buď rodné číslo s lomítkom, prípadne sa stal preklep v rodnom čísle či už pri registrácii alebo potom pri prihlasovaní.
 • Prosíme, skontrolujte si opäť, či zadávate rodné číslo správne a ak to nepomáha, kontaktujte support@trustone.sk

 • Pracovníčka pomocou aplikácie len načíta údaje z dátovej časti občianskeho preukazu (pasu), aby sa tieto údaje nemuseli zadávať ručne. Je to podobné tomu, ako keď vám pretiahnutím načítajú občiansky preukaz vo vašej banke cez hardvérovú čítačku. Práve na takéto strojové spracovanie je táto sekcia na občianskom preukaze vytvorená. Zabráni sa tým preklepom v údajoch a urýchli sa spracovanie dát na odbernom mieste pre oprávnené osoby s oprávneným záujmom. Nie je tak treba všetky vaše údaje prepisovať z papierových hárkov pre epidemické hlásenia, ktoré je prevádzkovateľ odberného miesta povinný odovzdávať príslušným orgánom v elektronickej forme.
 • Pozor: Po prečítaní údajov z občianskeho preukazu sa registračný pracovník môže opýtať na zadanie emailovej adresy testovaného občana. Upozorní ho, že po zadaní a uložení emailovej adresy prebehne registrácia a vytvorí sa nové konto v systéme TrustOne a občanovi sú ihneď zaslané e-mailom prihlasovacie údaje. V takomto prípade dostane občan certifikát elektronicky aj do svojej aplikácie TrustOne.
 • Občan má pri registrácii na odbernom mieste možnosť rozhodnúť sa, či si praje vytvoriť konto v aplikácii a chce ho využívať ako úložisko pre zasielanie elektronických certifikátov, alebo si praje vystaviť aj papierový certifikát.

V prípade vašich otázok alebo požiadaviek ohľadom ochrany osobných údajov a GDPR sa obráťte e-mailom na gdpr@trustone.sk

 • Mobilná aplikácia umožňuje užívateľovi pridať ďalšie identity, napríklad deti, alebo starých rodičov (ak nemajú mobilné telefóny).
 • Viacero účtov v aplikácii na jednom mobilnom telefóne vytvoríte tým, že každý nový účet vytvoríte ako novú „registráciu“ daného konkrétneho užívateľa. Prihlásením inými, ako zapamätanými údajmi do aplikácie sa ponúkne možnosť vytvorenia tzv. elektronickej peňaženky identít a pri spustení sa aplikácia spýta, pod ktorou identitou sa želáte prihlásiť.

Najprv si skontrolujte, či ste vypísali všetky povinné údaje. Nevypísané povinné údaje sa vysvietia v registračnom formulári na červeno.

Namiesto vyplnenia políčka Občiansky preukaz zapnite voľbu: „Občan SK, ktorý nemá občiansky preukaz“

V políčku Občiansky preukaz je potrebné zadať číslo pasu alebo rezidenčnej karty.

Namiesto vyplnenia políčka Rodné číslo zapnite voľbu: „Zahraničný občan“. V políčku pre rodné číslo, systém automaticky vyplní číslo odvodené z dátumu narodenia, v tvare „RRRRMMDD“ (R: Rok, M: Mesiac, D: Deň).

 • Pri registrácii cez aplikáciu, alebo portál je pri položke rodné číslo napísané, že ho treba zadávať bez lomítka. To znamená, že treba zadať šesticu čísel odvodených z dátumu narodenia a hneď za ňou napísať troj-alebo štvorčíslie, ktoré máte za lomítkom v rodnom čísle.
  Pri prvom prihlásení si aplikácia pýta zadať rodné číslo, ktoré opätovne treba zadať bez lomítka, ako ste ho zadali pri registrácii. Zahraničný občan v tomto kroku zadáva šesťčíslie odvodené z jeho dátumu narodenia vo formáte RRRRMMDD.
  Ak vám aplikácie píše, že ste zadali nesprávne rodné číslo, zrejme teda došlo k tomu, že ste sa pokúsili zadať buď rodné číslo s lomítkom, prípadne sa stal preklep v rodnom čísle či už pri registrácii alebo potom pri prihlasovaní.
 • Prosíme, skontrolujte si opäť, či zadávate rodné číslo správne a ak to nepomáha, kontaktujte support@trustone.sk

 • Pracovníčka pomocou aplikácie len načíta údaje z dátovej časti občianskeho preukazu (pasu), aby sa tieto údaje nemuseli zadávať ručne. Je to podobné tomu, ako keď vám pretiahnutím načítajú občiansky preukaz vo vašej banke cez hardvérovú čítačku. Práve na takéto strojové spracovanie je táto sekcia na občianskom preukaze vytvorená. Zabráni sa tým preklepom v údajoch a urýchli sa spracovanie dát na odbernom mieste pre oprávnené osoby s oprávneným záujmom. Nie je tak treba všetky vaše údaje prepisovať z papierových hárkov pre epidemické hlásenia, ktoré je prevádzkovateľ odberného miesta povinný odovzdávať príslušným orgánom v elektronickej forme.
 • Pozor: Po prečítaní údajov z občianskeho preukazu sa registračný pracovník môže opýtať na zadanie emailovej adresy testovaného občana. Upozorní ho, že po zadaní a uložení emailovej adresy prebehne registrácia a vytvorí sa nové konto v systéme TrustOne a občanovi sú ihneď zaslané e-mailom prihlasovacie údaje. V takomto prípade dostane občan certifikát elektronicky aj do svojej aplikácie TrustOne.
 • Občan má pri registrácii na odbernom mieste možnosť rozhodnúť sa, či si praje vytvoriť konto v aplikácii a chce ho využívať ako úložisko pre zasielanie elektronických certifikátov, alebo si praje vystaviť aj papierový certifikát.

V prípade vašich otázok alebo požiadaviek ohľadom ochrany osobných údajov a GDPR sa obráťte e-mailom na gdpr@trustone.sk

Používanie aplikácie TrustOne

 • V prípade, že došlo k preklepu pri vyplňovaní údajov počas registrácie, je možné vykonať opravu nesprávne zadaných údajov aj po vykonaní registrácie.
 • Prihláste sa do aplikácie TrustOne, kde si stlačením tlačidla „Moje vlastné údaje“ môžete skontrolovať údaje, ktoré ste zadali pri registrácii. Do momentu prvého priradenia testu k vašej digitálnej identite si môžete ľubovoľne meniť všetky údaje zadané pri registrácii.
  Vami zadané údaje skontroluje administratívny pracovník na odbernom mieste. Ak sa vami zadané údaje nezhodujú s údajmi na vašom občianskom preukaze, na odbernom mieste bude občan vyzvaný na opravu svojich údajov priamo v mobilnom telefóne. Po ich oprave môže opätovne prednostne pristúpiť k registrácii.
 • Po vykonaní prvého zápisu výsledku testu si už užívateľ nemôže opravovať žiadne osobné údaje, okrem svojho e-mailu a mobilného čísla. Ak sa napriek kontrole na odbernom mieste nájde preklep v niektorom z údajov, môže požiadať o opravu pracovníkov podpory pre aplikáciu TrustOne na adrese support@trustone.sk

Je potrebné poslať e-mailom na support@trustone.sk žiadosť s údajmi a s označením, ktorý údaj žiada osoba zmeniť. V žiadosti je potrebné uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne e-mailovú adresu a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre opravu údajov v systéme.

 • Bežný čas zobrazenia certifikátu v aplikácii je maximálne do 30 min. od vykonania testu (minimálne 15 minút musí čakať zdravotnícky pracovník na ustálenie výsledku testu + čas potrebný na vypísanie papierových certifikátov pre ostatných občanov bez aplikácie).
 • Problémy s prihlásením do aplikácie môžu byť spôsobené nesprávne zadaným rodným číslom pri registrácii.
  • Riešenie: občan kontaktuje support@trustone.sk s požiadavkou na opravu. V žiadosti je potrebné uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne e-mailovú adresu a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre opravu údajov v systéme.
 • Ak sa prihlásenie podarí ale v Histórii výsledkov nie je výsledok testu
  • Riešenie: občan si skontroluje svoju mailovú schránku a prihlási sa do aplikácie tým heslom zaslaným od TrustOne, ktoré časovo zodpovedá príslušnej registrácii na odbernom mieste udaním svojho e-mailu, alebo údajmi zaslanými po registrácii cez portál alebo cez aplikáciu.
 • Alebo zájde v ten istý deň na „svoje“ MOM a vyžiada si papierový certifikát.

 • Momentálne nie je certifikát s výsledkom testu zasielaný priamo e-mailom z dôvodu bezpečnosti údajov. Pri registrácii zadaním e-mailu priamo na odbernom mieste totiž môže prísť nesprávnemu zadaniu e-mailovej adresy. Takto by výsledok testu mohla potencionálne dostať nesprávna osoba.
  Na riešení a umožnení tejto funkcionality sa ale pracuje.
 • Je však možné poslať si elektronický certifikát priamo z aplikácie na ľubovoľnú e-mailovú adresu a certifikát si následne aj vytlačiť.
 • Pre túto možnosť použite nasledovný postup:
  • Vyberte v aplikácii ten výsledok testu, z ktorého si prajete certifikát zaslať na e-mail.
  • Kliknite na tlačidlo „Certifikát“. Zobrazí sa okno, v ktorom aplikácia ponúkne odoslať zašifrovaný certifikát na e-mail kliknutím na aktívny link „kliknite sem“. Systém vygeneruje heslo, ktorým je zašifrovaný certifikát pre ochranu Vašich osobných údajov. Keď si stiahnete certifikát z e-mailu, musíte zadať toto heslo pre otvorenie a uloženie súboru na Vašom počítači alebo mobile.

 • Aplikácia TrustOne disponuje aj rezervačným modulom prístupným pre obce, ktoré si vybrali aj možnosť rezervácie termínu testovania pre svojich občanov. Rezervačný systém ale odporúčame len pre obce s počtom obyvateľov do cca. 2 000 obyvateľov a aj to len v tom prípade, ak kapacita MOM v obci viacnásobne prevyšuje predpokladaný počet testovaných občanov.
  V opačnom prípade sú z praxe známe incidenty medzi občanmi čakajúcimi v rade, nakoľko môže prísť s spomaleniu obsluhy občanov zo strany MOM (napr. roztrhnutá rukavica zdravotníka), alebo naopak príde k rýchlejšiemu spracovaniu občanov a tým, že občania prichádzajú na konkrétny čas, nebude využitá kapacita MOM. Rezervačný systém neodporúčame, nevie totiž pružne reagovať ani na zrýchlenie ani na spomalenie práce na odbernom mieste a to v prípade spomalenia vyvoláva konflikty alebo v prípade zrýchlenia nevyužitie času pracovníkov MOM.
 • TrustOne však v aplikácii ponúka aj revolučný spôsob kombinácie on-line informovania o počte čakajúcich v rade pred konkrétnou MOM s reálnymi štatistickými údajmi tej-ktorej MOM. Tým prispieva k informovaniu občanov chystajúcich sa na testovania o predpokladanom čase strávenom v rade a tak prirodzene rozloží záťaž medzi viaceré MOM. V maximálnej možnej miere sa tým skráti čakanie občanov a zjednoduší sa občanom celková doba potrebná na absolvovanie testovania.
 • Pre zobrazenie počtu čakajúcich v rade na konkrétnej MOM na testovanie použite nasledovný postup:
  • Po otvorení aplikácie, vyberte na domovskej stránke „Čakacia doba na MOM“.
  • Vyberte obec/mesto, pre ktoré chcete vedieť čakacie doby na dostupných MOM.
  • Zobrazí sa zoznam MOMiek s príslušnými odhadovanými počtami čakajúcich v rade.

V prípade zabudnutého PIN kódu je možné získať nový PIN podľa návodu v aplikácii.

Používateľ môže zostať kľudný, nikto neoprávnený sa k jeho výsledkom testov nedostane. Na novom telefóne si stačí stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi z e-mailu.

V prípade vydania nového občianskeho preukazu treba kontaktovať support@trustone.sk s požiadavkou na opravu zmenených údajov.

Systém je pripravený na spracovanie nasledovných výsledkov:

 • PCR testy,
 • Antigénové testy, sérologické testy,
 • Potvrdenie od lekára o prekonaní Covid-19 a jeho imunity na 90 dní odo dňa vystavenia potvrdenia. Občan je v takomto prípade oslobodený od nutnosti testovania v takomto období.
 • Vakcinácia (podanie prvej, či druhej dávky, dátumu vzniku imunity)
 • A každý z viac ako 100 ďalších testov, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, alebo v procese schvaľovania (napr. testy zo slín, zo stolice, z dychu...)
 • Pravidelné zdravotné prehliadky
 • BOZP
 • Špeciálne certifikáty na rôzne činnosti s limitovanou platnosťou od-do

Iné, podľa potreby zamestnávateľov

 • Zriaďte odberné miesto pomocou TrustOne kedykoľvek a kdekoľvek za pár minút a dokážete elektronizovať procesy na odbernom mieste LEN s pomocou 2 mobilných zariadení (cez 2 tablety alebo mobily). Zabudnite na počítače, monitory, tlačiarne, predlžovačky, wifi... Zabudnite na hárky papiera a prepisovanie údajov do systému eZdravie! S TrustOne to dokážete rýchlejšie, presnejšie a bez prepisovania údajov!
 • Systém TrustOne môžu použiť zamestnávatelia na zrýchlenie kontroly platnosti testovania na vstupe do svojich objektov. Nie je v takomto prípade kontrolovať „modré papieriky“ a OP zamestnanca, prípadne študovať potvrdenia od lekárov o prekonaní Covidu, ani očkovací preukaz zamestnanca.
 • Preukazovať sa splnením platných pravidiel cez QR kód v aplikácii TrustOne je možné pri dodržaní platných nariadení v danom čase, v danom mieste a v danom type prevádzky podľa Covid automatu napr. na vstupe do rôznych objektov – napr. do úradov, hotelov, ubytovní, reštaurácií, štadiónov, výstavísk, koncertných sál, divadiel, kín, fitness atď. TrustOne je dokonca možné prepojiť aj na rôzne turniketové vstupné systémy do rôznych objektov. Je takto možné prepojiť dokonca turniket na vstup na lyžiarske vleky. Stačí zmluvný vzťah s TrustOne Slovakia a správca objektu dostane prihlasovacie údaje do aplikácie TrustOne s funkciou „Vyhodnocovanie platnosti pravidiel“. V takomto prípade TrustOne neodovzdáva kontrolnému subjektu žiadne osobné údaje, len informáciu, či daný občan vyhovuje alebo nevyhovuje stanovaným pravidlám v danom čase, v danom mieste a v danom type prevádzky. Má tak istotu, že ako zodpovedná osoba nevpustí do prevádzky hoci aj z nevedomosti takú osobu, ktorá nevyhovuje stanoveným pravidlám. Nemusí teda študovať dlhé strany vyhlášok a lúštiť, či presne jeho typ prevádzky dnes môže otvoriť a keď áno, čo musia splniť občania, aby tam mohli vstúpiť (napr. mať negatívny test nie starší ako X dní, alebo mať potvrdenie, alebo mať očkovací preukaz) a poučiť o tom všetkých zodpovedných pracovníkov na svojej prevádzke. A to opakovane, každý deň znova a znova študovať aktuálne rozhodnutia štátnych orgánov. Toto všetko za Vás spraví TrustOne.
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré vyžadujú validovanie, ako je napríklad Kontrola pravidiel HSE aj u objektov a zón. Príklady:
 • Má zamestnanec absolvované BOZP školenie? -Áno/Nie
 • Je ešte platné dané osvedčenie? –Áno/Nie
 • Vpustiť do objektu? Vyhovuje stanoveným pravidlám? Áno/Nie
 • Má kontrolovaná osoba platný vodičský / zváračský / hygienický preukaz?
 • A iné, podľa požiadaviek klientov.

 • V prípade, že došlo k preklepu pri vyplňovaní údajov počas registrácie, je možné vykonať opravu nesprávne zadaných údajov aj po vykonaní registrácie.
 • Prihláste sa do aplikácie TrustOne, kde si stlačením tlačidla „Moje vlastné údaje“ môžete skontrolovať údaje, ktoré ste zadali pri registrácii. Do momentu prvého priradenia testu k vašej digitálnej identite si môžete ľubovoľne meniť všetky údaje zadané pri registrácii.
  Vami zadané údaje skontroluje administratívny pracovník na odbernom mieste. Ak sa vami zadané údaje nezhodujú s údajmi na vašom občianskom preukaze, na odbernom mieste bude občan vyzvaný na opravu svojich údajov priamo v mobilnom telefóne. Po ich oprave môže opätovne prednostne pristúpiť k registrácii.
 • Po vykonaní prvého zápisu výsledku testu si už užívateľ nemôže opravovať žiadne osobné údaje, okrem svojho e-mailu a mobilného čísla. Ak sa napriek kontrole na odbernom mieste nájde preklep v niektorom z údajov, môže požiadať o opravu pracovníkov podpory pre aplikáciu TrustOne na adrese support@trustone.sk

Je potrebné poslať e-mailom na support@trustone.sk žiadosť s údajmi a s označením, ktorý údaj žiada osoba zmeniť. V žiadosti je potrebné uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne e-mailovú adresu a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre opravu údajov v systéme.

 • Bežný čas zobrazenia certifikátu v aplikácii je maximálne do 30 min. od vykonania testu (minimálne 15 minút musí čakať zdravotnícky pracovník na ustálenie výsledku testu + čas potrebný na vypísanie papierových certifikátov pre ostatných občanov bez aplikácie).
 • Problémy s prihlásením do aplikácie môžu byť spôsobené nesprávne zadaným rodným číslom pri registrácii.
  • Riešenie: občan kontaktuje support@trustone.sk s požiadavkou na opravu. V žiadosti je potrebné uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne e-mailovú adresu a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre opravu údajov v systéme.
 • Ak sa prihlásenie podarí ale v Histórii výsledkov nie je výsledok testu
  • Riešenie: občan si skontroluje svoju mailovú schránku a prihlási sa do aplikácie tým heslom zaslaným od TrustOne, ktoré časovo zodpovedá príslušnej registrácii na odbernom mieste udaním svojho e-mailu, alebo údajmi zaslanými po registrácii cez portál alebo cez aplikáciu.
 • Alebo zájde v ten istý deň na „svoje“ MOM a vyžiada si papierový certifikát.

 • Momentálne nie je certifikát s výsledkom testu zasielaný priamo e-mailom z dôvodu bezpečnosti údajov. Pri registrácii zadaním e-mailu priamo na odbernom mieste totiž môže prísť nesprávnemu zadaniu e-mailovej adresy. Takto by výsledok testu mohla potencionálne dostať nesprávna osoba.
  Na riešení a umožnení tejto funkcionality sa ale pracuje.
 • Je však možné poslať si elektronický certifikát priamo z aplikácie na ľubovoľnú e-mailovú adresu a certifikát si následne aj vytlačiť.
 • Pre túto možnosť použite nasledovný postup:
  • Vyberte v aplikácii ten výsledok testu, z ktorého si prajete certifikát zaslať na e-mail.
  • Kliknite na tlačidlo „Certifikát“. Zobrazí sa okno, v ktorom aplikácia ponúkne odoslať zašifrovaný certifikát na e-mail kliknutím na aktívny link „kliknite sem“. Systém vygeneruje heslo, ktorým je zašifrovaný certifikát pre ochranu Vašich osobných údajov. Keď si stiahnete certifikát z e-mailu, musíte zadať toto heslo pre otvorenie a uloženie súboru na Vašom počítači alebo mobile.

 • Aplikácia TrustOne disponuje aj rezervačným modulom prístupným pre obce, ktoré si vybrali aj možnosť rezervácie termínu testovania pre svojich občanov. Rezervačný systém ale odporúčame len pre obce s počtom obyvateľov do cca. 2 000 obyvateľov a aj to len v tom prípade, ak kapacita MOM v obci viacnásobne prevyšuje predpokladaný počet testovaných občanov.
  V opačnom prípade sú z praxe známe incidenty medzi občanmi čakajúcimi v rade, nakoľko môže prísť s spomaleniu obsluhy občanov zo strany MOM (napr. roztrhnutá rukavica zdravotníka), alebo naopak príde k rýchlejšiemu spracovaniu občanov a tým, že občania prichádzajú na konkrétny čas, nebude využitá kapacita MOM. Rezervačný systém neodporúčame, nevie totiž pružne reagovať ani na zrýchlenie ani na spomalenie práce na odbernom mieste a to v prípade spomalenia vyvoláva konflikty alebo v prípade zrýchlenia nevyužitie času pracovníkov MOM.
 • TrustOne však v aplikácii ponúka aj revolučný spôsob kombinácie on-line informovania o počte čakajúcich v rade pred konkrétnou MOM s reálnymi štatistickými údajmi tej-ktorej MOM. Tým prispieva k informovaniu občanov chystajúcich sa na testovania o predpokladanom čase strávenom v rade a tak prirodzene rozloží záťaž medzi viaceré MOM. V maximálnej možnej miere sa tým skráti čakanie občanov a zjednoduší sa občanom celková doba potrebná na absolvovanie testovania.
 • Pre zobrazenie počtu čakajúcich v rade na konkrétnej MOM na testovanie použite nasledovný postup:
  • Po otvorení aplikácie, vyberte na domovskej stránke „Čakacia doba na MOM“.
  • Vyberte obec/mesto, pre ktoré chcete vedieť čakacie doby na dostupných MOM.
  • Zobrazí sa zoznam MOMiek s príslušnými odhadovanými počtami čakajúcich v rade.

V prípade zabudnutého PIN kódu je možné získať nový PIN podľa návodu v aplikácii.

Používateľ môže zostať kľudný, nikto neoprávnený sa k jeho výsledkom testov nedostane. Na novom telefóne si stačí stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi z e-mailu.

V prípade vydania nového občianskeho preukazu treba kontaktovať support@trustone.sk s požiadavkou na opravu zmenených údajov.

Systém je pripravený na spracovanie nasledovných výsledkov:

 • PCR testy,
 • Antigénové testy, sérologické testy,
 • Potvrdenie od lekára o prekonaní Covid-19 a jeho imunity na 90 dní odo dňa vystavenia potvrdenia. Občan je v takomto prípade oslobodený od nutnosti testovania v takomto období.
 • Vakcinácia (podanie prvej, či druhej dávky, dátumu vzniku imunity)
 • A každý z viac ako 100 ďalších testov, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, alebo v procese schvaľovania (napr. testy zo slín, zo stolice, z dychu...)
 • Pravidelné zdravotné prehliadky
 • BOZP
 • Špeciálne certifikáty na rôzne činnosti s limitovanou platnosťou od-do

Iné, podľa potreby zamestnávateľov

 • Zriaďte odberné miesto pomocou TrustOne kedykoľvek a kdekoľvek za pár minút a dokážete elektronizovať procesy na odbernom mieste LEN s pomocou 2 mobilných zariadení (cez 2 tablety alebo mobily). Zabudnite na počítače, monitory, tlačiarne, predlžovačky, wifi... Zabudnite na hárky papiera a prepisovanie údajov do systému eZdravie! S TrustOne to dokážete rýchlejšie, presnejšie a bez prepisovania údajov!
 • Systém TrustOne môžu použiť zamestnávatelia na zrýchlenie kontroly platnosti testovania na vstupe do svojich objektov. Nie je v takomto prípade kontrolovať „modré papieriky“ a OP zamestnanca, prípadne študovať potvrdenia od lekárov o prekonaní Covidu, ani očkovací preukaz zamestnanca.
 • Preukazovať sa splnením platných pravidiel cez QR kód v aplikácii TrustOne je možné pri dodržaní platných nariadení v danom čase, v danom mieste a v danom type prevádzky podľa Covid automatu napr. na vstupe do rôznych objektov – napr. do úradov, hotelov, ubytovní, reštaurácií, štadiónov, výstavísk, koncertných sál, divadiel, kín, fitness atď. TrustOne je dokonca možné prepojiť aj na rôzne turniketové vstupné systémy do rôznych objektov. Je takto možné prepojiť dokonca turniket na vstup na lyžiarske vleky. Stačí zmluvný vzťah s TrustOne Slovakia a správca objektu dostane prihlasovacie údaje do aplikácie TrustOne s funkciou „Vyhodnocovanie platnosti pravidiel“. V takomto prípade TrustOne neodovzdáva kontrolnému subjektu žiadne osobné údaje, len informáciu, či daný občan vyhovuje alebo nevyhovuje stanovaným pravidlám v danom čase, v danom mieste a v danom type prevádzky. Má tak istotu, že ako zodpovedná osoba nevpustí do prevádzky hoci aj z nevedomosti takú osobu, ktorá nevyhovuje stanoveným pravidlám. Nemusí teda študovať dlhé strany vyhlášok a lúštiť, či presne jeho typ prevádzky dnes môže otvoriť a keď áno, čo musia splniť občania, aby tam mohli vstúpiť (napr. mať negatívny test nie starší ako X dní, alebo mať potvrdenie, alebo mať očkovací preukaz) a poučiť o tom všetkých zodpovedných pracovníkov na svojej prevádzke. A to opakovane, každý deň znova a znova študovať aktuálne rozhodnutia štátnych orgánov. Toto všetko za Vás spraví TrustOne.
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré vyžadujú validovanie, ako je napríklad Kontrola pravidiel HSE aj u objektov a zón. Príklady:
 • Má zamestnanec absolvované BOZP školenie? -Áno/Nie
 • Je ešte platné dané osvedčenie? –Áno/Nie
 • Vpustiť do objektu? Vyhovuje stanoveným pravidlám? Áno/Nie
 • Má kontrolovaná osoba platný vodičský / zváračský / hygienický preukaz?
 • A iné, podľa požiadaviek klientov.