Ako to funguje?

Systém sa skladá z mobilnej aplikácie, ktorú si môžu zdarma nainštalovať obyvatelia alebo zamestnanci firiem. Firmám, organizáciám a obciam je sprístupnený administračný webový portál.

Ľudia sa môžu registrovať na testovanie, vakcináciu alebo iný úkon priamo v aplikácii, alebo bezdotykovo na odbernom mieste. Po absolvovaní testu  zdravotník poznačí výsledok testu na mobile alebo tablete. Používateľ aplikácie získa jedinečný QR kód, ktorým sa môže preukazovať na verejnosti bez toho, aby boli sprístupnené jeho osobné údaje. Na prečítanie QR kódu postačuje bežný smartfón.

Obce a mestá

Systém TrustOne bol úspešne nasadený a otestovaný v pilotnej prevádzke vo viacerých mestách na Slovensku. Zjednodušil procesy a zabezpečil bezpapierové spracovanie údajov, čo viedlo k úsporám času a ľudských zdrojov na odberných miestach. Nemenej dôležitá je spokojnosť občanov, ktorí sa vďaka systému môžu vyhnúť dlhým radom.

Potenciálni používatelia v tomto prípade sú:

⦿ Mestá, obce
⦿ Zdravotnícke zariadenia
⦿ Prevádzkovatelia mobilných odberových miest
⦿ Verejná správa, úrady

Ochrana podnikania

Od začiatku pandémie COVID-19 sa rôzne pracoviská a eventy stali ohniskami infekcie. Takéto ohniská prinášajú veľké zdravotné, finančné a právne hrozby, ktoré obmedzujú spoločnosti pri ich podnikaní a ohrozujú ich finančné zdroje.

TrustOne umožňuje spoločnostiam efektívne a sofistikovane riadiť pohyb svojich zamestnancov, zákazníkov v požadovanom priestore a zároveň byť v súlade s reguláciami vydávanými štátnymi autoritami a kontrolovať a monitorovať dodržiavanie predpisov v oblasti zdravia. Kombináciou testovania, prieskumov zdravotného stavu a kontroly teploty môžu podnikatelia konať rýchlo a automaticky v prípade, ak ich zamestnanec dostane vírus.

Potenciálni používatelia v tomto prípade sú:

⦿ Kancelárie
⦿ Továrne, závody
⦿ Športové a kultúrne podujatia
⦿ Dopravné spoločnosti
⦿ Cestovné a rekreačné spoločnosti
⦿ Hraničné prechody

Cestujúci/zákazníci

Pandémia COVID-19 tvrdo zasiahla množstvo odvetví. Letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a hotely majú nízku, alebo žiadnu obsadenosť, festivaly a koncerty sú pozastavené, športové podujatia sa konajú bez návštevníkov, obchody a reštaurácie majú regulované, alebo zakázané návštevy zákazníkov. Svet sa zmenil tak, ako si to nikto nepredstavoval.

Zatiaľ čo vlády pravidelne menia regulácie pohybu osôb podľa počtu prípadov, priemysel sa snaží byť s reguláciami v súlade, a zároveň finančne prežiť. TrustOne im umožňuje riadiť a monitorovať detekčnú kontrolu svojich cestujúcich / hostí efektívne. Môžu nastaviť, aký druh testovania akceptujú (vzorky testov, typ testov, teplotné kontroly, alebo ich kombinácia), a kontrolu cestujúcich/hostí či sú v súlade s požadovanými reguláciami už pri vstupe.

Potenciálni používatelia v tomto prípade sú:

⦿ Hotely
⦿ Športové a kultúrne podujatia
⦿ Dopravné spoločnosti
⦿ Cestovné a rekreačné spoločnosti
⦿ Hraničné prechody
⦿ Výletné lode 

Biologická bezpečnosť

Podľa prieskumov odvetvia, väčšina cestujúcich/zákazníkov sa obáva dotýkať povrchov v strachu z kontaminácie. Keďže sa na verejných priestranstvách každý deň dotýkajú rôznych povrchov (napr. bezpečnostné kontroly, záchody, kľučky atď.) na verejných priestranstvách, intenzívne čistenie a dezinfekcia sa stali dôležitým faktorom získania dôvery zákazníkov.

TrustOne poskytuje spoločnostiam nástroje na zlepšenie dôvery zákazníkov tým, že poskytuje transparentné informácie o čistení / dezinfekcii.

Spoločnosti sa môžu zaregistrovať a aplikovať digitálne identity (vo forme QR kódov) na svojich fyzických predmetoch (napr. kabíny lietadiel, záchody, kuchyne, salóniky, výťahy, interiéry áut atď.) a rýchlo a efektívne zaregistrovať svoje čistiace udalosti. Spotrebitelia môžu skenovať tieto QR kódy a dozvedieť sa o termíne a frekvencii čistenia daného objektu.

Potenciálni zákazníci tohto prípadu použitia sú:

⦿ Hotely
⦿ Letiská
⦿ Dopravné spoločnosti
⦿ Pohostinské spoločnosti

Testovanie aplikácie v praxi

V tomto videu môžeme vidieť priebeh testovania s použitím aplikácie Trustone

Pri riešení TrustOne boli použité overené skúsenosti systému TE-FOOD s vysledovateľnosťou pôvodu potravín, pretože všetky tieto prípady použitia vyžadujú sledovanie rôznych procesov a objektov, registráciou a spracovaním rôznych udalostí vo vzťahu k objektu.

Dnes sa zdá, že COVID-19 bude dlhšia hrozba, než väčšina ľudí očakávala.Veríme, že TrustOne môže efektívne pomôcť organizáciám aj štátu pri kontrole pandémie a jej finančným dopadom a pomôže ľuďom vo voľnejšom a bezpečnom pohybe.