Zmiernime dopad pandémie na každodenný život obyčajných ľudí a podnikateľov!

TrustOne pomáha zrýchliť odbavenie občanov na odberných miestach do
1 minúty, poskytuje im digitálne úložisko na Certifikáty o testovaní, prekonaní COVIDu alebo o očkovaní. Zrýchľuje kontrolovaný vstup na pracovisko a do iných objektov, napr. do škôl, na úrady, do prostriedkov verejnej dopravy, reštaurácií, hotelov, ale aj na lyžiarske vleky a podobne, bez predkladania papierových certifikátov a občianskeho preukazu – teda bez oznamovania osobných údajov!

TrustOne pomáha firmám i verejnej a štátnej správe automatizovať vstupnú kontrolu zamestnancov, hostí i pasažierov v doprave. TrustOne pomáha vrátiť život ľudí do „nového normálu“ a zároveň oživiť ekonomiku pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. TrustOne dáva ľuďom nádej i zmysel, prečo sa nechať pravidelne testovať. Pravidelné testovanie umožní zdravým ľuďom žiť „normálny“ život a chorým vedieť, že sú nakazení a správať sa zodpovedne.

Digitálne riešenie TrustOne vzniklo ako reakcia na pandémiu COVID-19.
Je to ucelený systém, ktorý sa skladá z aplikácie na mobilných zariadeniach, webového portálu pre organizácie a API pre napojenie na rôzne vstupné systémy ako turnikety, dverové snímače, lyžiarske vleky a pod. Veľkým firmám poskytuje možnosť previazať zamestnanecké karty s kontrolou vstupu i platného testu súčasne. Bol vytvorený na báze overených technológií a skúseností spoločností TE-FOOD a GE Aviation.

Zmiernime dopad pandémie na každodenný život obyčajných ľudí a podnikateľov!

TrustOne pomáha zrýchliť odbavenie občanov na odberných miestach do 1 minúty, poskytuje im digitálne úložisko na Certifikáty o testovaní, prekonaní COVIDu alebo o očkovaní.
Zrýchľuje kontrolovaný vstup na pracovisko a do iných objektov (napr. do škôl, na úrady, do prostriedkov verejnej dopravy, reštaurácií, hotelov, ale aj na lyžiarske vleky a pod.) bez predkladania papierových certifikátov a občianskeho preukazu – teda bez oznamovania osobných údajov!

TrustOne pomáha firmám i verejnej a štátnej správe automatizovať vstupnú kontrolu zamestnancov, hostí i pasažierov v doprave.

TrustOne pomáha vrátiť život ľudí do „nového normálu“ a zároveň oživiť ekonomiku pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. TrustOne dáva ľuďom nádej i zmysel, prečo sa nechať pravidelne testovať. Pravidelné testovanie umožní zdravým ľuďom žiť „normálny“ život a chorým vedieť, že sú nakazení a správať sa zodpovedne.

Digitálne riešenie TrustOne vzniklo ako reakcia na pandémiu COVID-19.
Je to ucelený systém, ktorý sa skladá z aplikácie na mobilných zariadeniach, webového portálu pre organizácie a API pre napojenie na rôzne vstupné systémy ako turnikety, dverové snímače, lyžiarske vleky a pod. Veľkým firmám poskytuje možnosť previazať zamestnanecké karty s kontrolou vstupu i platného testu súčasne. Bol vytvorený na báze overených technológií a skúseností spoločností TE-FOOD a GE Aviation.

Pomôžme si navzájom

TrustOne zjednodušuje, zrýchľuje a zlepšuje proces testovania na COVID-19 na odberných miestach, v obciach, vo firmách a organizáciách. Jeho nasadenie je jednoduché a funkčnosť bola overená tak pri plošných testovaniach vo viacerých štátoch, ako aj v nasadeniach pre letiská a letecké spoločnosti vo svete. Svoje kvality a prednosti TrustOne ukázal aj vo veľkých mestách na Slovensku – napr. v Nitre, Trnave, Prešove atď. Implementácia a používanie systému je veľmi jednoduché, rýchle a hlavne zabezpečené. Je to riešenie pre bezpečný pohyb ľudí, manažment registrácie, testovania, ale aj preukazovania sa certifikátom pre občanov. Občan si môže zvoliť, či použije digitálnu formu certifikátu v mobile, alebo tlačenú verziu na verziu na papieri. Digitálny certifikát vo forme chráneného PDF dokumentu je totiž možné ľahko a opakovane vytlačiť. Navyše papierová verzia certifikátu zo systému TrustOne je ako jediná chránená špeciálnym QR kódom, cez ktorý ktokoľvek jednoducho overí pravosť údajov vytlačených na certifikáte!

Občan

Aplikácia TrustOne v mobile je bezpečné digitálne úložisko certifikátov o testovaní, alebo ďalších údajov, ktoré môže vyžadovať zamestnávateľ, inštitúcia alebo iný subjekt na vstup do jeho objektov. Pomocou neadresného QR kódu v mobile, ktorý neobsahuje žiadne osobné údaje, je tak možná rýchla kontrola zhody výsledku testov majiteľa mobilu so stanovenými pravidlami v danom čase, na danom mieste, pre daný typ objektu – napr. podľa pravidiel COVID automatu.

Firma

Rýchle overovanie zhody výsledkov testov zamestnancov so stanovenými pravidlami umožňuje skrátiť čakanie zamestnancov na vstupe do firiem. Odpadne kontrola papierových certifikátov a OP zamestnancov a aj otázniky okolo GDPR. Zamestnanec sa identifikuje QR kódom v mobile, alebo zamestnaneckou kartou, ktorá môže byť prepojená na TrustOne napr. cez turniket. Zamestnávateľ cez TrustOne môže vyhodnocovať nielen COVID testy, ale aj iné podmienky vstupu – napr. či pracovník absolvoval predpísané zdravotné prehliadky, ale aj platnosť rôznych BOZP pravidiel vzťahujúcich sa na daného zamestnanca.

Obec/MOM Ag

Výrazné zrýchlenie celej administrácie pri testovaní – TrustOne má vlastný registračný portál aj rezervačný systém. Na digitálnu evidenciu postačia dva mobily alebo tablety! Zriaďte tak odberné miesto kdekoľvek a kedykoľvek za pár minút! Digitálna evidencia umožňuje bezdotykovo načítať údaje z OP a tak zrýchliť a spresniť zadávanie údajov pri testovaní. Občan dostáva výsledok testu do mobilu, alebo na e-mail a tak nemusí po odbere čakať na výsledok testu. Priechodnosť odberných miest vďaka TrustOne vzrastie 2 až 3x aj vďaka unikátnemu systému informovania občanov o aktuálnej čakacej dobe. Vybavenie občana do 30 sekúnd až 1 minúty. Elektronický výstup výsledkov testov pre hlásenie je samozrejmosťou.

Občan

Aplikácia TrustOne v mobile je bezpečné digitálne úložisko certifikátov o testovaní, alebo ďalších údajov, ktoré môže vyžadovať zamestnávateľ, inštitúcia alebo iný subjekt na vstup do jeho objektov. Pomocou neadresného QR kódu v mobile, ktorý neobsahuje žiadne osobné údaje, je tak možná rýchla kontrola zhody výsledku testov majiteľa mobilu so stanovenými pravidlami v danom čase, na danom mieste, pre daný typ objektu – napr. podľa pravidiel COVID automatu.

Firma

Rýchle overovanie zhody výsledkov testov zamestnancov so stanovenými pravidlami umožňuje skrátiť čakanie zamestnancov na vstupe do firiem. Odpadne kontrola papierových certifikátov a OP zamestnancov a aj otázniky okolo GDPR. Zamestnanec sa identifikuje QR kódom v mobile, alebo zamestnaneckou kartou, ktorá môže byť prepojená na TrustOne napr. cez turniket. Zamestnávateľ cez TrustOne môže vyhodnocovať nielen COVID testy, ale aj iné podmienky vstupu – napr. či pracovník absolvoval predpísané zdravotné prehliadky, ale aj platnosť rôznych BOZP pravidiel vzťahujúcich sa na daného zamestnanca

Mesto/Obec/MOM Ag

Výrazné zrýchlenie celej administrácie pri testovaní – TrustOne má vlastný registračný portál aj rezervačný systém. Na digitálnu evidenciu postačia dva mobily alebo tablety! Zriaďte tak odberné miesto kdekoľvek a kedykoľvek za pár minút! Digitálna evidencia umožňuje bezdotykovo načítať údaje z OP a tak zrýchliť a spresniť zadávanie údajov pri testovaní. Občan dostáva výsledok testu do mobilu, alebo na e-mail a tak nemusí po odbere čakať na výsledok testu. Priechodnosť odberných miest vďaka TrustOne vzrastie 2 až 3x aj vďaka unikátnemu systému informovania občanov o aktuálnej čakacej dobe. Vybavenie občana do 30 sekúnd až 1 minúty. Elektronický výstup výsledkov testov pre hlásenie je samozrejmosťou.

Povedali o nás…

„Systém TrustOne nám pomáha zrýchliť nielen ten proces administrácie, ktorý je priamo na odbernom mieste, ale samozrejme aj samotný proces, nahrávanie do národných registrov. Čakanie na odber je potom kratšie, pretože administrátori už nemusia zapisovať údaje ručne, ale v podstate to majú všetko načítané v systéme.”

Marek Hattas, primátor mesta Nitra

„Systém má výhodu v rýchlom nasadení, na kontrolu výsledkov pravidiel stanovených štátom, stačí tablet alebo mobilný telefón. Vďaka tomu vieme veľmi efektívne kontrolovať pracovníkov pri vstupe do závodu.“

Richard Lady, riaditeľ spoločnosti Jasplastik

„Výhodou pre všetkých občanov, ktorí sa zaregistrujú na testovanie prostredníctvom aplikácie bude aj to, že nemusia čakať na výsledky svojho testu na odberovom mieste, pretože certifikát s výsledkom nájdu krátko po odbere v elektronickej forme priamo vo svojej aplikácii TrustOne. V prípade potreby si môžu užívatelia odoslať svoj elektronický certifikát z aplikácie priamo na mail vo formáte pdf a pohodlne si ho vytlačiť.”

Vladimír Tomek, hovorca mesta Prešov

Mobilná aplikácia

Jedna aplikácia pre každého. Občania, zamestnanci, hostia v reštauráciách, hoteloch, fanúšikovia športu, kultúry – všetci sa môžu elektronicky preukazovať bez odovzdávania osobných údajov a majú prístup ku všetkým svojim výsledkom testovaní v zabezpečenom prostredí appky zadarmo.

 

Webové rozhranie

Web portál so špeciálnym prístupom umožňuje oprávneným osobám spravovať svojich užívateľov, definovať pracovné bubliny, generovať denné plány testovaných osôb, definovať pravidlá vstupu pre vlastné priestory a overovať, importovať a exportovať údaje spravovaných užívateľov.

 

TrustOne API

Jednoduché obojsmerné pripojenie vašich systémov k platforme TrustOne. Možnosť pripojenia firemných turniketov, elektronických vstupných systémov, ERP systémov, HR systémov, ale aj lyžiarskych vlekov a iných systémov, ktoré môžu čítať a zapisovať údaje, alebo vyhodnocovať zhodu s pravidlami v danom mieste, čase a type prevádzky.

TrustOne v médiách…

Partneri